สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
สินค้า > สินค้าทั้งหมด (33)
เครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ์ โพลิเมอร์ (1)   เครื่องทดสอบแรงดึงแบบเอนกประสงค์ (1)   เครื่องมือทดสอบงานโยธา/ก่อสร้าง
เครื่องทดสอบแรงอัด (6)   เครื่องทดสอบการกัดกร่อนด้วยไอเกลือ (4)   เครื่องทดสอบการกัดกร่อนด้วยไอเกลือแบบวัฏจักร (2)
เครื่องทดสอบแรงอัด/แรงดัดโค้ง (4)   เครื่องทดสอบแรงดึง ด้วยวิธีผ่าซีก (4)   เครื่องทดสอบแรงยึดติดแน่น (3)
เครื่องทดสอบการสึก (4)   เครื่องทดสอบการซึมผ่านน้ำ (2)   เครื่องวัดการแข็งตัวแบบไวแคท (2)

270 Liters

การทดสอบเพื่อประเมินสภาพผิวเคลือบด้วยหมอกเกลือตามมาตรฐาน ASTM (ASTM Fog Test)มาตรฐานการทดสอบด้วยหมอ......

อ่านต่อ

950 Liters

อ่านต่อ

BETA 5 2000kN

    
อ่านต่อ

ALPHA 2 500kN

อ่านต่อ

Horizontal 600 litres basic model

อ่านต่อ

Vertical 400 litres enhanced model

อ่านต่อ

Vertical 600 litres enhanced model

อ่านต่อ

Vertical 400 litres basic model

อ่านต่อ

ALPHA 2 4000kN

ตัวเฟรมกดแบบสี่เสาที่มีความคงทนต่อการใช้งานในลักษณะ วนรอบแบบซ้ำไปมาผู้ใช้สามารถเลือกขนาดของการรับแรง......

อ่านต่อ

ALPHA 3 2000kN

ตัวเครื่องทำงานได้สอดคล้องกับมาตรฐาน ASTM DIN EN ISO โดยควบคุมการทำงานและแสดงผลในรูปแบบตัวเลขแบบดิจิ......

อ่านต่อ

MEGA 11-600kN

อ่านต่อ

MEGA 110-200kN

    
อ่านต่อ

MEGA 6-2000kN-100kN

อ่านต่อ

MEGA-7-2000kN-100kN

ตัวเครื่องทดสอบสามารถทดสอบได้ที้ัง แรงกดและแรงดัด ของซีเมนต์มอร์ตา พร้อมทำงานได้ด้วยตัวเองและควบคุมด......

อ่านต่อ

MEGA 10-1000kN-50kN

อ่านต่อ

MEGA 100-200kN-10kN

อ่านต่อ

MEGA 11-350kN

อ่านต่อ

DV-500kN

อ่านต่อ

DV-500kN

อ่านต่อ

AL-SP 50kN

อ่านต่อ
view